System - Configuration - NDG Theme - Browser Support Messages - iPhone/iPad Message

System - Configuration - NDG Theme - Browser Support Messages - Android Message

You have reached the website

akce-albert width=

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE

Nestlé Česko s. r. o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 31, IČ 45799504 (dále jako pořadatel) pořádá na území České republiky spotřebitelskou soutěž „Vyhrajte KÁVOVAR OBLO TITAN od NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® !“ (dále jen soutěž) v termínu od 25. 1. 2017 do 21. 2. 2017.

Technický správce:MATERNA Communications a.s., Vinohradská 2396/184, Praha 3

Soutěžícím se stává zákazník, který si v době konání soutěže jednorázově zakoupí v některé prodejně ALBERT minimálně 3 jakákoliv balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, uschová si doklad o tomto nákupu a následně odešle v soutěžním dnu SMS ve tvaru:

TITANmezeraKODmezeraSLOGAN

-        KOD = ID účtenky prodejny ALBERT(viz níže), 17místná číselná kombinace

-        SLOGAN = napište nám co nejoriginálnější slogan, ve kterém použijete některé ze slov KÁVA, KOLEKCE, ORIGINÁL nebo KÁVOVAR

 

Příklad: TITAN 03511502250120005 Spatna zprava, dosla kava..a co vlastne chci? Limitovanou kolekci

Zprávu odešlete na telefonní číslo 900 30 03. ZPRÁVA MŮŽE MÍT MAXIMÁLNĚ 160 ZNAKŮ A NESMÍ OBSAHOVAT DIAKRITIKU.

 

Z každého telefonního čísla je možné zaslat maximálně 5 SMS za den, každá SMS musí mít novou účtenku. Cena jedné odeslané SMS zprávy je 3,-Kč včetně DPH. Více informací na www.platmobilem.cz . Pro účast v soutěži musí mít soutěžící na svém mobilním telefonu aktivovanou službu Premium SMS.

 

Příklad 

uctenka_albert

TITAN 03511502250120005 SLOGAN

 

 

Výhry a určení výherců:

Nárok na výhru – KÁVOVAR OBLO TITAN- získají každý den soutěže 4 nejlepší slogany. Hodnotit se bude originalita a kreativita. V případě, že bude do systému doručeno v období méně platných vstupů nebo slogan nebude splňovat zadaná kritéria, nárok na výhru propadá. Každý den budou přiděleny max. 4 výhry, v celé soutěži celkem max. 112 výher.

Odesláním SMS z mobilního telefonu vyjadřuje účastník soutěže pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu uvedeném v podrobných pravidlech a tato pravidla schvaluje. V případě rozporu mezi textem tohoto letáku a podrobnými pravidly soutěže platí ujednání podrobných pravidel.

Úplné znění pravidel je k dispozici na www.dolce-gusto.cz, www.nestle.cz

Dotazy na infolince 800 135 135 v pracovních 8.00-11.30 a 13.00-16.00billa

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE

Nestlé Česko s. r. o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 31,  IČ 45799504 (dále jako pořadatel) pořádá na území České republiky spotřebitelskou soutěž „Vyhrajte prémiový tablet s pouzdrem od NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® !“ (dále jen soutěž) v termínu od 1. 2. 2017 do 14. 2. 2017 (dále jen doba konání soutěže).

Technický správce: MATERNA Communications a.s., Vinohradská 2396/184, Praha 3

Soutěž probíhá v síti obchodů BILLA v České republice, a to v souladu s níže uvedenými pravidly, jakož i interními pokyny pořadatele týkajících se spotřebitelských soutěží. Více informací na www.nestle.cz.

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v ČR; osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit se souhlasem zákonného zástupce a tento je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

Soutěžícím se stává zákazník, který si v době konání soutěže jednorázově zakoupí v některé prodejně BILLA minimálně 3 jakákoliv balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, uschová si doklad o tomto nákupu a následně odešle v soutěžním dnu SMS ve tvaru DOLCEmezeraKODmezeraSLOGAN. Zprávu pošlete na telefonní číslo 900 30 03

KOD = ID účtenky prodejny BILLA /18ti místný kód EV-Č /

SLOGAN = napište nám co nejoriginálnější slogan/básničku, ve kterém použijete ALESPOŇ JEDNO ze slov:  MIX, KOLEKCE, KÁVA, CHUŤ

Příklad SMS: DOLCE 090220161212010059 Kolekci kavy na tu se tesim, zasoutezim o tablet, kdyz pradlo vesim.

Zpráva může mít maximálně 160 znaků a nesmí obsahovat diakritiku.

Z každého telefonního čísla je možné zaslat maximálně 5 SMS za den.

Pro účast v soutěži musí mít soutěžící na svém mobilním telefonu aktivovanou službu Premium SMS. Cena jedné odeslané SMS zprávy je 3,-Kč včetně DPH. Více informací na www.platmobilem.cz

Příklad účtenky


billa_uctenka

 

Příklad: DOLCE 090220161212010059 SLOGAN                 

Datum odeslání SMS musí být shodné anebo následovat za datem nákupu, čas odeslání SMS musí následovat až po času nákupu. Pořadatel si podmiňuje předání výhry předložením všech dokladů nákupu s údaji odpovídajícími údajům uvedeným v soutěžních SMS. Soutěžící je povinen uschovat si všechny doklady o nákupech po celou dobu trvání soutěže, předložení dokladů může být pořadatelem dodatečně vyžádáno i po ukončení soutěže.

Výhry a určení výherců:

Nárok na výhru – 1x PRÉMIOVÝ TABLET S POUZDREM NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® získává každý den soutěže 1 nejlepší slogan. Výhra je tablet APPLE MINI. Hodnotit se bude originalita a kreativita. V případě, že bude do systému doručeno v období méně platných vstupů nebo slogan nebude splňovat zadaná kritéria, nárok na výhru propadá. Každý den bude přidělena max. a výhra, v celé soutěži celkem max. 14 výher.

Soutěžící je o nároku na výhru vyrozuměn formou SMS zprávy s požadavkem o zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, úplná adresa) na telefonní číslo 900 30 03 formou SMS ve tvaru:

DOLCEV Jmeno,Prijmeni,Ulice,cislo,Mesto,PSC. Komunikace se soutěžícím probíhá formou SMS na číslo, ze kterého zaslal soutěžní SMS. SMS s kontaktními údaji musí soutěžící poslat nejpozději do 24 hodin od obdržení výzvy k zaslání kontaktních údajů. V případě pozdního zaslání kontaktních údajů je soutěžícímu výhra zrušena a propadá ve prospěch pořadatele.

Soutěžící je po zaslání svých kontaktních údajů vyzván formou SMS k zaslání všech dokladů o nákupu, kterými se účastnil soutěže, na adresu: Nestlé Česko s.r.o., BILLA TABLET, Mezi Vodami 31, 143 20 Praha 4. Součástí zásilky musí být i kompletní kontaktní údaje výherce včetně čísla mobilního telefonu, se kterým nárok na výhru vznikl. Zásilku výherce musí odeslat nejpozději do termínu komunikovaného v odpovědní SMS (nejpozději do tří pracovních dnů od doručení odpovědní SMS).

Výhry budou výhercům zaslány do 8 týdnů od ukončení soutěže na uvedenou poštovní adresu prostřednictvím České pošty. V České republice srážkovou daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm.k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů pořadatel.

Odesláním SMS z mobilního telefonu vyjadřuje účastník akce dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně dává svůj výslovný souhlas pořadateli:

  • se záznamem textového obsahu SMS, telefonního čísla odesílatele, data a času přijetí u došlých SMS;
  • se zasíláním informačních SMS týkajících se této soutěže;
  • s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině;
  • s bezplatným uveřejněním podobizny a obrazového či zvukového záznamů výherce hlavní výhry ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele a organizátora, a to neomezeně (územně, časově, množstevně).

Odesláním SMS z mobilního telefonu účastník soutěže souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti Nestlé Česko s.r.o., se sídlem v Praze 4 - Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 10481 (dále jen „společnost“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, mobil

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále též jako „účastník soutěže“), na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

V případě, že soutěžní příspěvek poskytnutý soutěžícím do soutěže bude mít povahu jakéhokoliv předmětu práva duševního vlastnictví (resp. bude-li takové předměty obsahovat), a to zejména předměty chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění (např. autorská díla, zvukové či zvukově obrazové záznamy, umělecké výkony) a/nebo předměty práv průmyslových (např. ochranné známky), resp. pokud budou jeho součástí jakékoliv osobnostní atributy (např. podobizna), na něž se vztahuje ochrana dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále společně soutěžní příspěvek, předměty duševního vlastnictví, včetně osobnostních atributů,  jako  „předměty“), soutěžící prohlašuje, že využitím předmětů v rozsahu a způsobem popsaným v podmínkách soutěže nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena práva oprávněných osob k těmto předmětům. Soutěžící zároveň prohlašuje, že předměty byly do soutěžního příspěvku zařazeny se souhlasem nositelů práv, resp. jejich držitelů. Soutěžící tímto jako oprávněný držitel práv uděluje pořadateli soutěže oprávnění k bezúplatnému zveřejnění předmětů v rámci soutěže a k jejich bezúplatnému využití všemi způsoby nezbytnými pro využití předmětů v soutěži v souladu s jejími podmínkami (zejm. sdělováním veřejnosti prostřednictvím Internetu a rozmnožováním), a to bez množstevního, územního a technologického omezení, po dobu trvání soutěže. Soutěžící rovněž uděluje pořadateli soutěže bezúplatné  oprávnění k využití předmětů po skončení soutěže (zejména pro prezentaci, marketingové a propagační účely), a to všemi známými způsoby, bez časového, územního, technologického a množstevního omezení. Pořadatel soutěže je rovněž oprávněn v uvedeném rozsahu předměty využít samostatně nebo ve spojení s předměty jiných soutěžících či s dalšími prvky. Soutěžící prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem hmotného substrátu, na kterém jsou předměty zachyceny a že je srozuměn s tím, že po skončení soutěže bude využit k interním potřebám pořadatele. V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení  či v případě zásahu do práv pořadatele soutěže nebo třetích osob, je soutěžící povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu.

Další podmínky soutěže

Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novým nákupem a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti, tj. při nákupu min. tří balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®. Pokud bude doručeno z jednoho telefonního čísla jedno zadání z účtenky vícekrát, bude první SMS přijatá a ostatní budou vyřazené ze soutěže jako duplicitní. Pokud bude jedno zadání doručeno z více tel. čísel, bude první přijato jako platné a ostatní jako duplicitní.

Účastníci se akce účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Každý soutěžící může získat maximálně 1ks výhry za celé soutěžní období.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Akce se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci pořadatele, partnera (prodejen BILLA) ani jejich rodinní příslušníci. Akce se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou v České republice. Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení SMS do SMS centra, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Do soutěže budou přijímány pouze SMS zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN). SMS zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiná aplikační rozhraní nebudou přijímány.  SMS nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.dolce-gusto.cz  a www.nestle.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

V případě, že organizátor zjistí prokazatelné jednání účastníka, porušující tato pravidla, souhlasí účastník nad rámec výše uvedeného základního souhlasu s tím, že organizátor bude oprávněn uložit ve své databázi samotné telefonní číslo, užité k porušení pravidel, a to na dobu průběhu této soutěže, a bude oprávněn neumožnit užití tohoto telefonního čísla pro další účast na této a dalších spotřebitelských akcích téhož pořadatele.

Úplné znění pravidel je k dispozici na www.dolce-gusto.cz, www.nestle.cz a v místech prodeje. Dotazy na infolince 800 135 135 v pracovních dnech 8.00-11.30 a 13.00-16.00

V Praze dne 8. 12. 2016