You have reached the website

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE NESCAFÉ Dolce Gusto / ČEDOK

 

 1. I.                 POŘADATEL A TECHNICKÝ SPRÁVCE

 

Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 31, IČ 45799504 (dále jako „Pořadatel“) pořádá na území České republiky spotřebitelskou soutěž „NESCAFÉ DOLCE GUSTO – Vyhraj poukaz na dovolenou s ČEDOKEM“ (dále jen „Soutěž“) v termínu od 16. 1. 2019 do 29. 1. 2019.  Technický správce: MATERNA Communications a.s., Vinohradská 2396/184, Praha 3 (dále jen „Technický správce“).

 

 

 1. II.               SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje tím dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže, nebude-li tento souhlas písemně odvolán dříve. Osobní údaje budou uchovávána pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.

 

Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním  osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Podrobnější informace viz čl. VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

 

 1. III.              ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

Soutěž probíhá ve všech prodejnách obchodního řetězce Tesco (obchodní řetězec provozovaný společností Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ: 45308314, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377) výhradně na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to v souladu s níže uvedenými pravidly. Více informací na www.nestle.cz.

 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba - spotřebitel (dále jen jako „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“) s trvalým pobytem a doručovací adresou v České republice starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání.

Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v době konání a místě konání Soutěže jednorázově (na jednu účtenku) zakoupí alespoň 3 libovolné balení kapslí NESCAFÉ DOLCE GUSTO (dále jen jako „soutěžní výrobky“) a uschová si doklad o tomto soutěžním nákupu (dále jen jako „Soutěžní nákup“). Spotřebitel je povinen si uschovat všechny doklady o provedení Soutěžního nákupu, se kterými se zúčastnil Soutěže, a to po celou dobu trvání Soutěže. Předložení účtenek bude Pořadatelem, vyžádáno po ukončení Soutěže v případě výhry.

 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání Soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály účtenek o zaplacení z elektronické pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu. V případě, že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy výrobků, je nutné k prokázání soutěžního nákupu doložit společně s touto účtenkou také prodavačem ručně vyplněný originální doklad s vypsáním názvu všech zakoupených soutěžních výrobků a razítkem dané prodejny, totéž platí přiměřeně pro ostatní chybějící údaje na soutěžní účtence, které jsou vyžadovány těmito soutěžními pravidly.

 

 

Následně (opět v době konání Soutěže) zašle Technickému správci Soutěže soutěžní SMS zprávu ve tvaru NDGCEDOKmezeraDATUMmezeraCASmezeraSLOGAN na telefonní číslo +420 234 496 010.

DATUM = datum nákupu ve tvaru DDMM

ČAS = čas nákupu ve tvaru HHMM

SLOGAN = napište nám co nejoriginálnější slogan, ve kterém použijete některé ze slov „KÁVA, ZÁŽITEK, RADOST, LÁSKA, ŠÁLEK, DOLCE, KAPSLE, DOVOLENÁ, MOŘE, HORY

ZPRÁVA MŮŽE MÍT MAXIMÁLNĚ 160 ZNAKŮ A NESMÍ OBSAHOVAT DIAKRITIKU.  Z každého telefonního čísla je možné zaslat maximálně 5 SMS za den. Každá nová SMS musí mít novou účtenku s novým soutěžním nákupem. Cena SMS odpovídá ceně dle tarifu Soutěžícího (nikoliv ceně SMS v rámci doplňkových služeb).

 

Příklad účtenky:


Příklad soutěžní SMS:
NDGCEDOK 0201 1703 ZAZITEK MAM NEJEN Z DALEK, RADOST DELA KAVY SALEK

Datum odeslání SMS musí být shodné anebo následovat za datem soutěžního nákupu, čas odeslání SMS musí následovat až po času soutěžního nákupu. Pořadatel si podmiňuje předání výhry předložením všech dokladů nákupu s údaji odpovídajícími údajům uvedeným v soutěžních SMS. Spotřebitel, resp. Soutěžící je povinen uschovat si všechny doklady o nákupech po celou dobu trvání Soutěže, předložení dokladů může být Pořadatelem vyžádáno i po ukončení Soutěže.

Každý Spotřebitel po odeslání soutěžní SMS zprávy obdrží potvrzující SMS, v níž bude informován o tom, že byl zařazen do Soutěže, případně, že byla SMS zpráva zaslána v nesprávném tvaru. Spotřebitel je tedy zařazen do Soutěže okamžikem doručení potvrzující SMS od Technického správce Soutěže (avšak zpětně k datu a času, ve kterém byla jeho soutěžní SMS doručena Technickému správci), (dále jen „Soutěžní registrace“).

 

 1. IV.             VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ

 

 1. a.      VÝHRY

Výhra v soutěži je POUKAZ NA DOVOLENOU S CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ ČEDOK V HODNOTĚ 60 000,- Kč.
Do Soutěže je vloženo celkem 5 ks výher. Během celé Soutěže může jeden konkrétní Soutěžící vyhrát pouze 1x. (dále jen „Výhra“ nebo „Výhra v Soutěži“).

Dárkový poukaz platí pro zájezdy z katalogové nabídky Čedok a.s. s možností čerpat slevy za včasný nákup, slevy v poslední minutě nejpozději 21 dní před odletem a dále pro zájezd vytvořený na míru u oddělení Exclusive Travel. Panasonic LUMIX DMC-GF7 hnědý + objektiv 12-32mm Panasonic LUMIX DMC-GF7 hnědý + objektiv 12-32mm Panasonic LUMIX DMC-GF7 hnědý + objektiv 12-32mmČerpání dárkového poukazu se řídí pravidly cestovní kanceláře ČEDOK, více na https://www.cedok.cz/dalsi-sluzby/darkove-poukazky/. Poukaz je nutné vyčerpat do 31. 12. 2019.

 

 1. b.     URČENÍ VÝHERCŮ

Výherci v soutěži budou vybrání odbornou porotou do 3 týdnů od skončení soutěže.

Nárok na výhru získá 5 nejlepších sloganů/básniček. Hodnotit se bude originalita a kreativita. Každý oprávněný výherce získá vždy 1 ks výhry. Výherci v soutěži se tak stane maximálně 5 soutěžících s nejlepším a nejoriginálnějším sloganem, kteří zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly.

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré výhry vložené do soutěže, pak nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

Komunikace se Soutěžícím probíhá formou SMS na číslo, ze kterého zaslal soutěžní SMS. Soutěžící je o výhře v Soutěži vyrozuměn formou SMS zprávy s požadavkem o zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, úplná adresa – odpovídající, z důvodu doručení výhry, adrese v OP) na telefonní číslo +420 234 496 010 formou SMS ve tvaru:
NDGCEDOKV(mezera)J
meno,Prijmeni,Ulice,cislo,Mesto,PSC. Příklad SMS s kontaktními údaji: NDGCEDOKV Jan,Novak,Alsova,5,Praha,15500. Cena SMS odpovídá ceně za běžnou SMS podle tarifu Soutěžícího. Tuto SMS obdrží nejpozději do 3 týdnů dnů od ukončení Soutěže. SMS s kontaktními údaji musí Soutěžící poslat nejpozději do 24 hodin od obdržení výzvy (formou SMS od Technického správce) k zaslání kontaktních údajů. V případě včasného nezaslání kontaktních údajů ztrácí Soutěžící nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Soutěžící je po zaslání svých kontaktních údajů vyzván formou SMS k zaslání kopií všech dokladů o soutěžních nákupech, kterými se účastnil Soutěže, na adresu: Nestlé - „NDG CEDOK“, Mezi Vodami 31, Praha 4, 143 20. Součástí zásilky musí být i kompletní kontaktní údaje Výherce včetně čísla mobilního telefonu, se kterým nárok na Výhru vznikl. Zásilku Výherce musí odeslat nejpozději do termínu komunikovaného v odpovědní SMS (rozhodné je datum na poštovním razítku). V případě nezaslání, popř. nezaslání všech výše zmiňovaných dokladů a údajů v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci soutěžních registrací) ztrácí Soutěžící nárok na Výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě pochybností o pravosti účtenek je Výherce povinen předložit pod sankcí vyloučení ze Soutěže v komunikovaném termínu originály veškerých soutěžních účtenek.

 

Výhry budou Výhercům zaslány do 8 týdnů od ukončení Soutěže na uvedenou poštovní adresu. Náklady na dopravu Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže.

 

 

 1. V.               PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu Soutěžící vědomě uděluje svůj výslovný souhlas Pořadateli a Technickému správci:

 

 • se záznamem textového obsahu SMS, telefonního čísla odesílatele, data a času přijetí u došlých SMS;
 • se zasíláním informačních SMS týkajících se této soutěže;
 • s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině;
 • s bezplatným pořízením obrazových, zvukových a obrazově zvukových záznamů (audiovizuální záznamy) soutěžícího, tj. záznamů zachycujících osobu soutěžícího včetně všech jeho dalších projevů osobní povahy, a dále s bezplatným užitím takových záznamů všemi způsoby, zejm. uveřejněním takového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na Internetu a v propagačních materiálech pořadatele a technického správce, a to neomezeně (územně, časově, množstevně);
 • se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.

 

 

Odesláním SMS z mobilního telefonu soutěžící (dále též jako „Účastník“) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím Technického správce, jakožto zpracovatele.

 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), zejména že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Soutěžící se může obrátit na správce nebo i v případě, že by zjistil, že správce porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona, přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ  170 00.

 

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo

 

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce.

 

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel, povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má poskytne informaci bezplatně, ledaže se jedná o žádost zjevně neoprávněnou či nepřiměřeně opakovanou. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

 

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 

 

 1. VI.             DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novým soutěžním nákupem (tj. při dalším nákupu min. 3 soutěžních výrobků na nové soutěžní účtence) a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti. Tedy, soutěžní nákup je vždy dokumentován jedinou účtenkou a zároveň jedna účtenka může dokumentovat pouze jeden soutěžní nákup – tzn., i pokud je na jedné soutěžní účtence zaznamenán nákup více než 3 soutěžních výrobků (kupř. šesti), opravňuje daná soutěžní účtenka Soutěžícího pouze k jedné Soutěžní registraci, resp. lze ji užít v Soutěži pouze jedenkrát.

 

Mobilní telefonní číslo, ze kterého Spotřebitel zaslal soutěžní SMS je ze strany Pořadatele považováno za mobilní telefonní číslo Spotřebitele. Do Soutěže se může každý jednotlivý Spotřebitel zapojit pouze s jedním konkrétním telefonním číslem – pokud Pořadatel nebo Technický správce zjistí opak, bude takový Spotřebitel ze Soutěže bez náhrady vyloučen.

 

Spotřebitelé se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Spotřebitelům, kteří se účastní Soutěže, jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

 

Každý Soutěžící může získat maximálně 1ks Výhry za celou dobu konání Soutěže. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více Soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do SMS s kontaktními údaji stejnou adresu, považují se takoví Soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do Soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, kterému vznikl nárok na Výhru v Soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován).

 

Pořadatel Soutěže, si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher a to zejména v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

 

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté Výhry propadají Pořadateli.

 

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Pořadatele, Technického správce, partnera a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se Výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému) uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká, Výhra se nepředá. Soutěže se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou a trvalým pobytem v České republice. Při nákupu na účet jiné fyzické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem.

 

Technický správce ani Pořadatel neodpovídá za nedoručení SMS do SMS centra, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro Soutěžící. Do Soutěže budou přijímány pouze SMS zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN) prostřednictvím sítí mobilních operátorů. SMS zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiná aplikační rozhraní nebudou přijímány.  SMS nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly Soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.

 

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.nestle.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.

 

Pořadatel nebo Technický správce, s jeho souhlasem, je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po dobu trvání Soutěže a do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

 

Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout v případě, že Pořadatel nebo Technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

 

Úplné znění pravidel je k dispozici na www.dolce-gusto.cz nebo na www.nestle.cz a v místech prodeje. Dotazy k Soutěži je možné směřovat na infolinku 800 135 135 v pracovních dnech 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00, na email info@nestle.cz nebo na Facebook Nestlé https://www.facebook.com/nestle.czsk/.  

 

 

 

 

V Praze dne 5. 12. 2018

 

 

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽ

 

          1.POŘADATEL A TECHNICKÝ SPRÁVCE

 

Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 31, IČ 45799504 (dále jako „Pořadatel“) pořádá na území České republiky spotřebitelskou soutěž „NESCAFÉ DOLCE GUSTO – Vyhraj poukaz TICKETPORTAL“ (dále jen „Soutěž“) v termínu od 26. 11. 2018 do 2. 1. 2019.  Technický správce: MATERNA Communications a.s., Vinohradská 2396/184, Praha 3 (dále jen „Technický správce“).


         2.SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje tím dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje:jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže, nebude-li tento souhlas písemně odvolán dříve. Osobní údaje budou uchovávána pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.

 

Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním  osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cznebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Podrobnější informace viz čl. VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.


         3.ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

Soutěž probíhá ve všech prodejnách obchodního řetězce Tesco (obchodní řetězec provozovaný společností Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ: 45308314, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377) výhradně na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to v souladu s níže uvedenými pravidly. Více informací na www.nestle.cz.

 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba - spotřebitel (dále jen jako „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“) s trvalým pobytem a doručovací adresou v České republice starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání.

Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v době konání a místě konání Soutěže jednorázově (na jednu účtenku) zakoupí alespoň 3 libovolné balení kapslí NESCAFÉ DOLCE GUSTO (dále jen jako „soutěžní výrobky“) a uschová si doklad o tomto soutěžním nákupu (dále jen jako „Soutěžní nákup“). Spotřebitel je povinen si uschovat všechny doklady o provedení Soutěžního nákupu, se kterými se zúčastnil Soutěže, a to po celou dobu trvání Soutěže. Předložení účtenek bude Pořadatelem, vyžádáno po ukončení Soutěže v případě výhry.

 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání Soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály účtenek o zaplacení z elektronické pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu. V případě, že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy výrobků, je nutné k prokázání soutěžního nákupu doložit společně s touto účtenkou také prodavačem ručně vyplněný originální doklad s vypsáním názvu všech zakoupených soutěžních výrobků a razítkem dané prodejny, totéž platí přiměřeně pro ostatní chybějící údaje na soutěžní účtence, které jsou vyžadovány těmito soutěžními pravidly.Následně (opět v době konání Soutěže) zašle Technickému správci Soutěže soutěžní SMS zprávu ve tvaru NDGTICKETmezeraDATUMmezeraCASmezeraSLOGAN na telefonní číslo +420 234 496 010.

DATUM = datum nákupu ve tvaru DDMM

ČAS = čas nákupu ve tvaru HHMM

SLOGAN = napište nám co nejoriginálnější slogan, ve kterém použijete některé ze slov „KÁVA, ZÁŽITEK, RADOST, NEKONEČNO, ŠÁLEK, DOLCE, KAPSLE, INFINISSIMA, KÁVOVAR, KONCERT

ZPRÁVA MŮŽE MÍT MAXIMÁLNĚ 160 ZNAKŮ A NESMÍ OBSAHOVAT DIAKRITIKU.  Z každého telefonního čísla je možné zaslat maximálně 5 SMS za den. Každá nová SMS musí mít novou účtenku s novým soutěžním nákupem. Cena SMS odpovídá ceně dle tarifu Soutěžícího (nikoliv ceně SMS v rámci doplňkových služeb).

 

Příklad účtenky:
Příklad soutěžní SMS: NDGTICKET 0201 1703 ZAZITEK MAM NEJEN Z DALEK, RADOST DELA KAVY SALEK

Datum odeslání SMS musí být shodné anebo následovat za datem soutěžního nákupu, čas odeslání SMS musí následovat až po času soutěžního nákupu. Pořadatel si podmiňuje předání výhry předložením všech dokladů nákupu s údaji odpovídajícími údajům uvedeným v soutěžních SMS. Spotřebitel, resp. Soutěžící je povinen uschovat si všechny doklady o nákupech po celou dobu trvání Soutěže, předložení dokladů může být Pořadatelem vyžádáno i po ukončení Soutěže.

Každý Spotřebitel po odeslání soutěžní SMS zprávy obdrží potvrzující SMS, v níž bude informován o tom, že byl zařazen do Soutěže, případně, že byla SMS zpráva zaslána v nesprávném tvaru. Spotřebitel je tedy zařazen do Soutěže okamžikem doručení potvrzující SMS od Technického správce Soutěže (avšak zpětně k datu a času, ve kterém byla jeho soutěžní SMS doručena Technickému správci), (dále jen „Soutěžní registrace“).        4. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ

 

 1. VÝHRY

Výhra v soutěži je POUKAZ TICKETPORTAL V HODNOTĚ 4 000,- Kč.
Do Soutěže je vloženo celkem 38 ks výher. Během celé Soutěže může jeden konkrétní Soutěžící vyhrát pouze 1x.  (dále jen „Výhra“ nebo „Výhra v Soutěži“).

 

Čerpání dárkového poukazu se řídí pravidly společností TICKETPORTAL, více na www.ticketportal.cz. Poukaz je nutné uplatnit nejpozději do 31. 12. 2019.
 1. URČENÍ VÝHERCŮ

Výherci v soutěži budou vybrání odbornou porotou do 3 týdnů od skončení soutěže.

Nárok na výhru získá každý den Soutěže 1 nejlepší slogan. Hodnotit se bude originalita a kreativita. Každý oprávněný výherce získá vždy 1 ks výhry. Výherci v soutěži se tak stane maximálně 38 soutěžících s nejlepším a nejoriginálnějším sloganem, kteří zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly.

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré výhry vložené do soutěže, pak nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

Komunikace se Soutěžícím probíhá formou SMS na číslo, ze kterého zaslal soutěžní SMS. Soutěžící je o výhře v Soutěži vyrozuměn formou SMS zprávy s požadavkem o zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, úplná adresa – odpovídající, z důvodu doručení výhry, adrese v OP) na telefonní číslo +420 234 496 010 formou SMS ve tvaru:
NDGTICKETV(mezera)Jmeno,Prijmeni,Ulice,cislo,Mesto,PSC. Příklad SMS s kontaktními údaji: NDGTICKETV Jan,Novak,Alsova,5,Praha,15500. Cena SMS odpovídá ceně za běžnou SMS podle tarifu Soutěžícího. Tuto SMS obdrží nejpozději do 3 týdnů dnů od ukončení Soutěže. SMS s kontaktními údaji musí Soutěžící poslat nejpozději do 24 hodin od obdržení výzvy (formou SMS od Technického správce) k zaslání kontaktních údajů. V případě včasného nezaslání kontaktních údajů ztrácí Soutěžící nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Soutěžící je po zaslání svých kontaktních údajů vyzván formou SMS k zaslání kopií všech dokladů o soutěžních nákupech, kterými se účastnil Soutěže, na adresu: Nestlé - „NDG TICKETPORTAL“, Mezi Vodami 31, Praha 4, 143 20. Součástí zásilky musí být i kompletní kontaktní údaje Výherce včetně čísla mobilního telefonu, se kterým nárok na Výhru vznikl. Zásilku Výherce musí odeslat nejpozději do termínu komunikovaného v odpovědní SMS (rozhodné je datum na poštovním razítku). V případě nezaslání, popř. nezaslání všech výše zmiňovaných dokladů a údajů v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci soutěžních registrací) ztrácí Soutěžící nárok na Výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě pochybností o pravosti účtenek je Výherce povinen předložit pod sankcí vyloučení ze Soutěže v komunikovaném termínu originály veškerých soutěžních účtenek.

 

Výhry budou Výhercům zaslány do 8 týdnů od ukončení Soutěže na uvedenou poštovní adresu. Náklady na dopravu Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže.


        5. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu Soutěžící vědomě uděluje svůj výslovný souhlas Pořadateli a Technickému správci:

 

 • se záznamem textového obsahu SMS, telefonního čísla odesílatele, data a času přijetí u došlých SMS;

 • se zasíláním informačních SMS týkajících se této soutěže;

 • s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině;

 • s bezplatným pořízením obrazových, zvukových a obrazově zvukových záznamů (audiovizuální záznamy) soutěžícího, tj. záznamů zachycujících osobu soutěžícího včetně všech jeho dalších projevů osobní povahy, a dále s bezplatným užitím takových záznamů všemi způsoby, zejm. uveřejněním takového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na Internetu a v propagačních materiálech pořadatele a technického správce, a to neomezeně (územně, časově, množstevně);

 • se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.

 

 

Odesláním SMS z mobilního telefonu soutěžící (dále též jako „Účastník“) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím Technického správce, jakožto zpracovatele.

 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“) a  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), zejména že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Soutěžící se může obrátit na správce nebo i v případě, že by zjistil, že správce porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona, přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ  170 00.

 

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo

 

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce.

 

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel, povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má poskytne informaci bezplatně, ledaže se jedná o žádost zjevně neoprávněnou či nepřiměřeně opakovanou. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

 

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cznebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.


         6. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novým soutěžním nákupem (tj. při dalším nákupu min. 3 soutěžních výrobků na nové soutěžní účtence) a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti. Tedy, soutěžní nákup je vždy dokumentován jedinou účtenkou a zároveň jedna účtenka může dokumentovat pouze jeden soutěžní nákup – tzn., i pokud je na jedné soutěžní účtence zaznamenán nákup více než 3 soutěžních výrobků (kupř. šesti), opravňuje daná soutěžní účtenka Soutěžícího pouze k jedné Soutěžní registraci, resp. lze ji užít v Soutěži pouze jedenkrát.

 

Mobilní telefonní číslo, ze kterého Spotřebitel  zaslal soutěžní SMS je ze strany Pořadatele považováno za mobilní telefonní číslo Spotřebitele. Do Soutěže se může každý jednotlivý Spotřebitel  zapojit pouze s jedním konkrétním telefonním číslem – pokud Pořadatel nebo Technický správce zjistí opak, bude takový Spotřebitel ze Soutěže bez náhrady vyloučen.

 

Spotřebitelé  se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Spotřebitelům, kteří se účastní Soutěže,  jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

 

Každý Soutěžící může získat maximálně 1ks Výhry za celou dobu konání Soutěže. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více Soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do SMS s kontaktními údaji stejnou adresu, považují se takoví Soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do Soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, kterému vznikl nárok na Výhru v Soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován).

 

Pořadatel Soutěže, si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher a to zejména v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

 

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté Výhry propadají Pořadateli.

 

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Pořadatele, Technického správce, partnera a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se Výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému) uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká, Výhra  se nepředá. Soutěže se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou a trvalým pobytem v České republice. Při nákupu na účet jiné fyzické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem.

 

Technický správce ani Pořadatel neodpovídá za nedoručení SMS do SMS centra, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro Soutěžící. Do Soutěže budou přijímány pouze SMS zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN) prostřednictvím sítí mobilních operátorů. SMS zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiná aplikační rozhraní nebudou přijímány.  SMS nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly Soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.

 

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.nestle.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.

 

Pořadatel nebo Technický správce, s jeho souhlasem, je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po dobu trvání Soutěže a do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

 

Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout v případě, že Pořadatel nebo Technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

 

Úplné znění pravidel je k dispozici na www.nestle.cz a v místech prodeje. Dotazy k Soutěži je možné směřovat na infolinku  800 135 135 v pracovních dnech 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00, na email info@nestle.cz nebo na Facebook Nestlé https://www.facebook.com/nestle.czsk/.  

V Praze dne 25. 10. 2018

 

 

 

 

 

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

 

 1. ORGANIZÁTOR, POŘADATEL A TECHNICKÝ SPRÁVCE

 

Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 31, IČ 45799504 (dále jako „Pořadatel“) pořádá na území České republiky spotřebitelskou soutěž „NESCAFÉ DOLCE GUSTO – Vyhraj poukaz na zážitek Allegria“ (dále jen „Soutěž“) v termínu od 28. 11. do 27. 1. 2018.  Technický správce: MATERNA Communications a.s., Vinohradská 2396/184, Praha 3 (dále jen „Technický správce“). 1. SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje tím dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje:jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže, nebude-li tento souhlas písemně odvolán dříve. Osobní údaje budou uchovávána pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.

 

Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním  osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cznebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Podrobnější informace viz čl. VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 1. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

Soutěž probíhá ve všech prodejnách ALBERT (obchodní řetězec provozovaný společností AHOLD Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 4, Radlická 520/117, Jinonice, 158 00, Česká republika, IČ: 44012373 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19737) výhradně na území České republiky (dále jen „místo konání Soutěže“), a to v souladu s níže uvedenými pravidly. Více informací na www.nestle.cz.

 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba - spotřebitel (dále jen jako „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“) s trvalým pobytem a doručovací adresou v České republice starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání.

Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v době konání a místě konání Soutěže jednorázově (na jednu účtenku) zakoupí alespoň 3 libovolné balení kapslí NESCAFÉ DOLCE GUSTO (dále jen jako „soutěžní výrobky“) a uschová si doklad o tomto soutěžním nákupu (dále jen jako „Soutěžní nákup“). Spotřebitel je povinen si uschovat všechny doklady o provedení Soutěžního nákupu, se kterými se zúčastnil Soutěže, a to po celou dobu trvání Soutěže. Předložení účtenek bude Pořadatelem, vyžádáno po ukončení Soutěže v případě výhry.

 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání Soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály účtenek o zaplacení z elektronické pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu. V případě, že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy výrobků, je nutné k prokázání soutěžního nákupu doložit společně s touto účtenkou také prodavačem ručně vyplněný originální doklad s vypsáním názvu všech zakoupených soutěžních výrobků a razítkem dané prodejny, totéž platí přiměřeně pro ostatní chybějící údaje na soutěžní účtence, které jsou vyžadovány těmito soutěžními pravidly.Následně (opět v době konání Soutěže) zašle Technickému správci Soutěže soutěžní SMS zprávu ve tvaru NDGZAZITEKmezeraDATUMmezeraCASmezeraSLOGAN  na telefonní číslo +420 234 496 010.

DATUM = datum nákupu ve tvaru DDMM

ČAS = čas nákupu ve tvaru HHMM

SLOGAN = napište nám co nejoriginálnější slogan, ve kterém použijete některé ze slov „KÁVA, ZÁŽITEK, RADOST, NEKONEČNO, ŠÁLEK, DOLCE, KAPSLE, INFINISSIMA, KÁVOVAR

ZPRÁVA MŮŽE MÍT MAXIMÁLNĚ 160 ZNAKŮ A NESMÍ OBSAHOVAT DIAKRITIKU.  Z každého telefonního čísla je možné zaslat maximálně 5 SMS za den. Každá nová SMS musí mít novou účtenku s novým soutěžním nákupem. Cena SMS odpovídá ceně dle tarifu Soutěžícího (nikoliv ceně SMS v rámci doplňkových služeb).

 

Příklad účtenky:
Příklad soutěžní SMS: NDGZAZITEK 0201 1703 ZAZITEK MAM NEJEN Z DALEK, RADOST DELA KAVY SALEK

Datum odeslání SMS musí být shodné anebo následovat za datem soutěžního nákupu, čas odeslání SMS musí následovat až po času soutěžního nákupu. Pořadatel si podmiňuje předání výhry předložením všech dokladů nákupu s údaji odpovídajícími údajům uvedeným v soutěžních SMS. Spotřebitel, resp. Soutěžící je povinen uschovat si všechny doklady o nákupech po celou dobu trvání Soutěže, předložení dokladů může být Pořadatelem nebo Organizátorem vyžádáno i po ukončení Soutěže.

Každý Spotřebitel po odeslání soutěžní SMS zprávy obdrží potvrzující SMS, v níž bude informován o tom, že byl zařazen do Soutěže, případně, že byla SMS zpráva zaslána v nesprávném tvaru. Spotřebitel je tedy zařazen do Soutěže okamžikem doručení potvrzující SMS od Technického správce Soutěže (avšak zpětně k datu a času, ve kterém byla jeho soutěžní SMS doručena Technickému správci), (dále jen „Soutěžní registrace“).
 1. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ

 

 1. VÝHRY

Výhra v soutěži je POUKAZ NA ZÁŽITEK ALLEGRIA v hodnotě 10 000,- Kč.
Do Soutěže je vloženo celkem 30 ks výher. Během celé Soutěže může jeden konkrétní Soutěžící vyhrát pouze 1x.  (dále jen „Výhra“ nebo „Výhra v Soutěži“).

 

Čerpání dárkového poukazu se řídí pravidly společnosti Allegria, více na www.allegria.cz. Všeobecné podmínky zároveň výherce obdrží spolu s výhrou (poukazem). Poukaz je nutné uplatnit nejpozději do 30. 6. 2019.

 

 1. URČENÍ VÝHERCŮ

Výherci v soutěži budou vybrání odbornou porotou do 3 týdnů od skončení soutěže.

Nárok na výhru získá každý den Soutěže 1 nejlepší slogan. Hodnotit se bude originalita a kreativita. Každý oprávněný výherce získá vždy 1 ks výhry.  Výherci v soutěži se tak stane maximálně 30 soutěžících s nejlepším a nejoriginálnějším sloganem, kteří zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly.

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré výhry vložené do soutěže, pak nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

Komunikace se Soutěžícím probíhá formou SMS na číslo, ze kterého zaslal soutěžní SMS. Soutěžící je o výhře v Soutěži vyrozuměn formou SMS zprávy s požadavkem o zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, úplná adresa – odpovídající, z důvodu doručení výhry, adrese v OP) na telefonní číslo +420 234 496 010 formou SMS ve tvaru:
NDGZAZITEKV(mezera)Jmeno,Prijmeni,Ulice,cislo,Mesto,PSC. Příklad SMS s kontaktními údaji: NDGZAZITEKV Jan,Novak,Alsova,5,Praha,15500. Cena SMS odpovídá ceně za běžnou SMS podle tarifu Soutěžícího. Tuto SMS obdrží nejpozději do 3 týdnů dnů od ukončení Soutěže. SMS s kontaktními údaji musí Soutěžící poslat nejpozději do 24 hodin od obdržení výzvy (formou SMS od Technického správce) k zaslání kontaktních údajů. V případě včasného nezaslání kontaktních údajů ztrácí Soutěžící nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Soutěžící je po zaslání svých kontaktních údajů vyzván formou SMS k zaslání kopií všech dokladů o soutěžních nákupech, kterými se účastnil Soutěže, na adresu: Nestlé - „NDG Allegria“, Mezi Vodami 31, Praha 4, 143 20. Součástí zásilky musí být i kompletní kontaktní údaje Výherce včetně čísla mobilního telefonu, se kterým nárok na Výhru vznikl. Zásilku Výherce musí odeslat nejpozději do termínu komunikovaného v odpovědní SMS (rozhodné je datum na poštovním razítku). V případě nezaslání, popř. nezaslání všech výše zmiňovaných dokladů a údajů v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci soutěžních registrací) ztrácí Soutěžící nárok na Výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě pochybností o pravosti účtenek je Výherce povinen předložit pod sankcí vyloučení ze Soutěže v komunikovaném termínu originály veškerých soutěžních účtenek.

 

Výhry budou Výhercům zaslány do 8 týdnů od ukončení Soutěže na uvedenou poštovní adresu. Náklady na dopravu Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže. 1. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu soutěžící vědomě uděluje svůj výslovný souhlas Pořadateli a Technickému správci:

 

 • se záznamem textového obsahu SMS, telefonního čísla odesílatele, data a času přijetí u došlých SMS;

 • se zasíláním informačních SMS týkajících se této soutěže;

 • s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině;

 • s bezplatným pořízením obrazových, zvukových a obrazově zvukových záznamů (audiovizuální záznamy) soutěžícího, tj. záznamů zachycujících osobu soutěžícího včetně všech jeho dalších projevů osobní povahy, a dále s bezplatným užitím takových záznamů všemi způsoby, zejm. uveřejněním takového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na Internetu a v propagačních materiálech organizátora, pořadatele a technického správce, a to neomezeně (územně, časově, množstevně);

 • se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.

 

 

Odesláním SMS z mobilního telefonu soutěžící (dále též jako „účastník“) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím Technického správce, jakožto zpracovatele.

 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“) a  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), zejména že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Soutěžící se může obrátit na správce nebo i v případě, že by zjistil, že správce porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona, přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ  170 00.

 

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo

 

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce.

 

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel, povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má poskytne informaci bezplatně, ledaže se jedná o žádost zjevně neoprávněnou či nepřiměřeně opakovanou. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

 

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cznebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.
 1. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novým soutěžním nákupem (tj. při dalším nákupu min. 3 soutěžních výrobků na nové soutěžní účtence) a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti. Tedy, soutěžní nákup je vždy dokumentován jedinou účtenkou a zároveň jedna účtenka může dokumentovat pouze jeden soutěžní nákup – tzn., i pokud je na jedné soutěžní účtence zaznamenán nákup více než 3 soutěžních výrobků (kupř. šesti), opravňuje daná soutěžní účtenka Soutěžícího pouze k jedné Soutěžní registraci, resp. lze ji užít v Soutěži pouze jedenkrát.

 

Mobilní telefonní číslo, ze kterého Spotřebitel  zaslal soutěžní SMS je ze strany Pořadatele považováno za mobilní telefonní číslo Spotřebitele. Do Soutěže se může každý jednotlivý Spotřebitel  zapojit pouze s jedním konkrétním telefonním číslem – pokud Pořadatel, Organizátor nebo Technický správce zjistí opak, bude takový Spotřebitel ze Soutěže bez náhrady vyloučen.

 

Spotřebitelé  se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Organizátor ani Pořadatel tímto není vůči Spotřebitelům, kteří se účastní Soutěže,  jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora ani Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

 

Každý Soutěžící může získat maximálně 1ks Výhry za celou dobu konání Soutěže. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více Soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do SMS s kontaktními údaji stejnou adresu, považují se takoví Soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do Soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, kterému vznikl nárok na Výhru v Soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován).

 

Organizátor, se souhlasem Pořadatele Soutěže, si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher a to zejména v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

 

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté Výhry propadají Pořadateli.

 

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Pořadatele, Technického správce, partnera a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se Výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému) uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká, Výhra  se nepředá. Soutěže se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou a trvalým pobytem v České republice. Při nákupu na účet jiné fyzické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem.

 

Organizátor, Technický správce ani Pořadatel neodpovídá za nedoručení SMS do SMS centra, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro Soutěžící. Do Soutěže budou přijímány pouze SMS zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN) prostřednictvím sítí mobilních operátorů. SMS zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiná aplikační rozhraní nebudou přijímány.  SMS nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly Soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.

 

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž  zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.nestle.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.

 

Pořadatel nebo Technický správce, s jeho souhlasem, je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Pořadatel, popř. Organizátor se souhlasem Pořadatele, má právo vyloučit kteréhokoli Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící  porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po dobu trvání Soutěže a do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

 

Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu  vzniknout v případě, že Pořadatel, Technický správce či Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

 

Úplné znění pravidel je k dispozici na www.nestle.cz a v místech prodeje. Dotazy k Soutěži je možné směřovat na infolinku  800 135 135 v pracovních dnech 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00, na email info@nestle.cz nebo na Facebook Nestlé https://www.facebook.com/nestle.czsk/.  

 

V Praze dne 4. 10. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o spotřebitelské akci “Vyberte si svou adventní příchuť”

 

 1. POŘADATEL

 

Nestlé Česko s.r.o., se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, IČ: 45799504 (dále jen jako „Pořadatel“) pořádá na území České republiky spotřebitelskou akci „Vyberte si svou adventní příchuť” (dále jen “Akce”)

 

 1. AKCE A DOBA KONÁNÍ

 

Akce probíhá na území České republiky  v termínu od do (dále jen „Doba trvání“). Akce je rozdělena na hlasovací období (dále jen “Hlasovací období”) a období, kdy bude zlevněno vybrané balení kapslí (dále jen “Akční období”)

 

Hlasovací období

 1. 26.11.2018 12:00 - 2.12.2018 23:59:59

 2. 3.12.2018 12:00 - 9.12.2018 23:59:59

 3. 10.12.2018 12:00 - 16.12.2018 23:59:59

 4. 17.12.2018 12:00 - 23.12.2018 23:59:59

 

Akční období

 1. 3.12.2018 12:00 - 9.12.2018 23:59:59

 2. 10.12.2018 12:00 - 16.12.2018 23:59:59

 3. 17.12.2018 12:00 - 23.12.2018 23:59:59

 4. 24.12.2018 12:00 - 31.12.2018 23:5:59

 

 1. PODMÍNKY AKCE

 

Akce probíhá výhradně na území České republiky (dále jen „Místo konání Akce“), a to v souladu s níže uvedenými pravidly.

 

Akce se může zúčastnit fyzická osoba - spotřebitel (dále jen „Spotřebitel“) s trvalým pobytem a doručovací adresou v České republice starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání.

 

Spotřebitel se do Akce zapojí tak, že v Době trvání  Akce odpoví na Hlasovací příspěvek na Facebookové stránce NESCAFÉ® Dolce Gusto® CZ / SK (https://www.facebook.com/dolcegustoczsk/), nebo instagramovém profilu dolcegustoczsk (https://www.instagram.com/dolcegustoczsk/).

Hlasovací příspěvek bude uveřejněn celkem 4x, vždy v termínu k tomu určenému (více viz. Hlasovací období). Hlasovací příspěvek bude ve znění: S každým pondělím v průběhu adventu máte možnost zvolit váš oblíbený nápoj od NESCAFÉ® Dolce Gusto®, který zlevníme na 99 Kč! Jaký je váš favorit? Napište nám do komentářů! Veškeré informace naleznete na bit.ly/AdventsDolceGusto.

 

Spotřebitel bude vyzván, aby do komentáře napsal název svého oblíbeného standardního balení kapslí NESCAFÉ® Dolce Gusto® (balení obsahuje 16 nebo 12 kapslí – dále též jako „Výrobek“). Ostatní balení kapslí jsou z této Akce vyloučena.

 

Výrobek, který v H období získá nejvíce hlasů, bude v Akčním období zlevněn na 99,- Kč (vč. DPH) na e-shopu www.dolce-gusto.cz. Spotřebitel poté bude mít právo si ho během Akčního období na e-shopu zakoupit.

Nákup na e-shopu www.dolce-gusto.cz se řídí obchodními podmínkami e-shopu. Více zde: https://www.dolce-gusto.cz/terms-conditions/.

 

Výrobky zvolené Spotřebiteli prostřednictvím  hlasování budou vyhlášeny na https://www.facebook.com/dolcegustoczsk a https://www.instagram.com/dolcegustoczsk/ vždy následující den po hlasování nejpozději do 10:00. Od tohoto dne od 12:00 bude možné Výrobky po dobu příslušného týdne zakoupit za zlevněnou cenu na e-shopu www.dolce-gusto.cz.
 1. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Během této spotřebitelské akce nedochází ke zpracování osobních údajů spotřebitelů.

 

 1. DALŠÍ PODMÍNKY AKCE

 

Úplné znění Akce je k dispozici na www.dolce-gusto.cz a www.nestle.cz . Dotazy k Akci je možné směřovat na infolinku  800 135 135 v pracovních dnech 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00, na email info@nestle.cz nebo na Facebook Nestlé https://www.facebook.com/nestle.czsk/ nebo Facebook NESCAFÉ Dolce Gusto https://www.facebook.com/dolcegustoczsk.

 

V Praze dne 13. 11. 2018
 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

 

 

 I. POŘADATEL A TECHNICKÝ SPRÁVCE

 

Nestlé Česko s.r.o., se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 2035/31, 143 20, IČ: 45799504 (dále jen jako „Pořadatel“) pořádá na území České republiky spotřebitelskou soutěž „Vyhrajte denně s kávou NESCAFÉ® Dolce Gusto® nový kávovar Infinissima“

MATERNA Communications a.s., se sídlem v Praze 3, Vinohradská 2396/184, 130 52, Česká republika, IČ: 25949098 zajišťuje SMS systém (dále jen „Technický správce“).


 II. SOUTĚŽ A TERMÍN SOUTĚŽE

Pořadatele pořádá spotřebitelskou soutěž s názvem „Vyhrajte denně s kávou NESCAFÉ® Dolce Gusto® nový kávovar Infinissima“ (dále jen „Soutěž“) v termínu od 1. 11. 2018 00:00:00 hod. do 30. 11. 2018 23:59:59 hod. včetně (dále jen „Doba konání soutěže“).


  III. SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje tím dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje:jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže, nebude-li tento souhlas písemně odvolán dříve. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.

 

Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním  osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Podrobnější informace viz čl. VI. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.


 IV. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

Soutěž probíhá výhradně na území České republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“), a to v souladu s níže uvedenými pravidly.

 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba - spotřebitel (dále jen jako „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“) s trvalým pobytem a doručovací adresou v České republice starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání.

Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání soutěže zakoupí v obchodní síti (včetně e-shopů) jednorázově (na jednu účtenku, fakturu) libovolnou kombinaci minimálně 3ks balení kapslí NESCAFÉ® Dolce Gusto®(dále jen jako „Soutěžní výrobky“) a uschová si doklad o tomto soutěžním nákupu (dále jen jako „Soutěžní nákup“). Spotřebitel je povinen si uschovat všechny doklady o provedení soutěžního nákupu, se kterými se zúčastnil Soutěže, a to po celou dobu trvání Soutěže. Předložení účtenek (či jiných dokladů prokazující koupi Soutěžních výrobků) bude Pořadatelem  vyžádáno po ukončení Soutěže v případě výhry.

 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály účtenek (faktur) o zaplacení z elektronické pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu. V případě, že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy výrobků, je nutné k prokázání soutěžního nákupu doložit společně s touto účtenkou také prodavačem ručně vyplněný originální doklad s vypsáním názvu všech zakoupených soutěžních výrobků a razítkem dané prodejny, totéž platí přiměřeně pro ostatní chybějící údaje na soutěžní účtence, které jsou vyžadovány těmito soutěžními pravidly.

 

Následně (opět v době konání Soutěže) zašle Technickému správci Soutěže soutěžní SMS zprávu ve tvaru DOLCEGUSTO(mezera)DATUM(mezera)ČAS na telefonní číslo +420 234 496 010.
(DATUM = datum nákupu ve tvaru DDMM; CAS = čas nákupu ve tvaru HHMM).
Čas nákupu, v případě nákupu na e-shopu (nákup na fakturu), se shoduje s časem potvrzení objednávky od příslušeného e-shopu. Pro účely kontroly výherních nákupů je možné vyžadovat i toto potvrzení objednávky.

 

Z každého telefonního čísla je možné zaslat maximálně 5 SMS za den. Cena soutěžní SMS odpovídá ceně za běžnou SMS podle tarifu soutěžícího (nikoliv ceně SMS v rámci doplňkových služeb).Příklad účtenky – umístění data a času:
Příklad soutěžní SMS: DOLCEGUSTO 1807 0705

Datum odeslání SMS musí být shodné anebo následovat za datem soutěžního nákupu, čas odeslání SMS musí následovat až po času soutěžního nákupu. Pořadatel si podmiňuje předání výhry předložením všech dokladů nákupu s údaji odpovídajícími údajům uvedeným v soutěžních SMS. Spotřebitel, resp. Soutěžící je povinen uschovat si všechny doklady o nákupech po celou dobu trvání Soutěže, předložení dokladů může být Pořadatelem vyžádáno i po ukončení Soutěže.

 

Každý Spotřebitel po odeslání soutěžní SMS zprávy obdrží potvrzující SMS, v níž bude informován o tom, že byl zařazen do Soutěže, případně, že byla SMS zpráva zaslána v nesprávném tvaru. Spotřebitel je tedy zařazen do Soutěže okamžikem doručení potvrzující SMS od Technického správce Soutěže (avšak zpětně k datu a času, ve kterém byla jeho soutěžní SMS doručena Technickému správci), (dále jen „Soutěžní registrace“). V. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ

 a. VÝHRY

Výhrou v Soutěži je manuální kapslový kávovar NESCAFÉ® Dolce Gusto® Infinissima Krups®.   Výhry budou výhercům předány formou kódu, který uplatní při nákupu kávovaru NESCAFÉ® Dolce Gusto® Infinissima Krups® na e-shopu www.dolce-gusto.cz. Do soutěže je vloženo celkem 30 ks výher.

Postup při uplatnění výherního kódu:

 • Výherce se zaregistruje na www.dolce-gusto.cz

 • po dokončení registrace se přihlásí  na www.dolce-gusto.cz

 • následně si vybere libovolnou barevnou variantu kávovaru Infinissima a vloží ho do nákupního košíku

 • přejde do záložky Košík a do políčka „Uplatnit registrační / propagační kódy“ níže na stránce vloží Výherní kód.

 • z objednávky se automaticky odečte cena kávovaru Infinissima

 • Výherce může do této objednávky přidat další libovolnou položku, ta už bude za standardní cenu (za cenu v té době inzerovanou na e-shopu)

Během celé soutěže může jeden konkrétní soutěžící vyhrát pouze 1x,  dále jen „Výhra“ nebo „Výhra v soutěži“.

  b. URČENÍ VÝHERCŮ

Výhercem v Soutěži se každý soutěžní den stane jeden náhodně vylosovaný soutěžící, určený losováním provedeným elektronickým systémem Technického správce, který se zapojil do daného soutěžního dne. Losovat se bude vždy den následující. Celkem probíhá 30 soutěžních dnů.


Výherci v Soutěži se tak stane za každý soutěžní den jeden Soutěžící, který zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň bude v souladu s výše uvedeným vylosován Technickým správcem Soutěže. Výherce soutěžního dne bude vždy losován ze soutěžících, kteří se do Soutěže platně zapojí v příslušný soutěžní den (dále jen „Výherce“). O každém losování bude vyhotoven písemný protokol. Výherce daného soutěžního dne bude uveřejněn každý pracovní den na www.dolce-gusto.cz v podobě jméno a první písmeno z příjmení (např. Tereza V.).

Soutěž má tedy celkem (max.) 30 Výherců. V případě, že se do Soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet Soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré Výhry vložené do Soutěže, pak nerozdané Výhry propadají ve prospěch Pořadatele Soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Soutěžící je o Výhře v Soutěži vyrozuměn formou SMS zprávy s požadavkem o zaslání osobních údajů (jméno, příjmení,  e-mailová adresa) na telefonní číslo +420 234 496 010 formou SMS ve tvaru: DOLCEGUSTOV(mezera)Jmeno,Prijmeni,e-mailová adresa. Příklad SMS s kontaktními údaji: DOLCEGUSTOV Dolce,Gusto,dolce@dolcegusto.cz. Cena SMS odpovídá ceně za běžnou SMS podle tarifu Soutěžícího.

Komunikace se Soutěžícím probíhá formou SMS na číslo, ze kterého zaslal soutěžní SMS. Tuto SMS obdrží nejpozději do dvou  dnů od ukončení daného soutěžního dne. SMS s kontaktními údaji musí Soutěžící poslat nejpozději do 24 hodin od obdržení výzvy (formou SMS od Technického správce) k zaslání kontaktních údajů. V případě včasného nezaslání kontaktních údajů ztrácí Soutěžící nárok na Výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Soutěžící je po zaslání svých kontaktních údajů vyzván formou SMS k zaslání scanů/fotokopií všech dokladů o soutěžních nákupech, kterými se účastnil Soutěže, na e-mailovou adresu: info@nestle.cz předmět emailu: Výhra Infinissima. Součástí e-mailu musí být i jméno a příjmení. Kompletní e-mail  musí Výherce odeslat nejpozději do termínu komunikovaného v odpovědní. V případě nezaslání, popř. nezaslání všech výše zmiňovaných dokladů a údajů v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci soutěžních registrací) ztrácí Soutěžící nárok na Výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě pochybností o pravosti účtenek je Výherce povinen předložit pod sankcí vyloučení ze Soutěže v komunikovaném termínu originály veškerých soutěžních účtenek.

 

Výhry v podobě kódů budou Výhercům zaslány do 14 dnů od ukončení daného soutěžního dne, avšak pouze po splnění podmínek vyplívajících z těchto pravidel. Kód bude Výhercům zaslán na telefonní číslo, se kterým jim vznikl nárok na výhru. Náklady spojené s dopravou výhry hradí Pořadatel.   

  VI.  PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu soutěžící vědomě uděluje svůj výslovný souhlas Pořadateli  a Technickému správci:

 

 • se záznamem textového obsahu SMS, telefonního čísla odesílatele, data a času přijetí u došlých SMS;

 • se zasíláním informačních SMS týkajících se této soutěže;

 • s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině;

 • s bezplatným pořízením obrazových, zvukových a obrazově zvukových záznamů (audiovizuální záznamy) soutěžícího, tj. záznamů zachycujících osobu soutěžícího včetně všech jeho dalších projevů osobní povahy, a dále s bezplatným užitím takových záznamů všemi způsoby, zejm. uveřejněním takového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na Internetu a v propagačních materiálech pořadatele a technického správce, a to neomezeně (územně, časově, množstevně);

 • se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.

 

Odesláním SMS z mobilního telefonu soutěžící (dále též jako „Účastník“) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „Údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím Technického správce, jakožto zpracovatele.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), zejména že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Soutěžící se může obrátit na správce nebo v případě, že by zjistil, že správce porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona, přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ  170 00.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi Technického správce. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je  správce a případně i zpracovatel povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Správce, resp. zpracovatel, poskytne tuto informaci bezplatně. V případě, že se jedná o žádost zjevně neoprávněnou či nepřiměřeně opakovanou, může správce požadovat přiměřený poplatek za administrativních nákladů spojených s vyřízením této žádosti. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se  může účastník soutěže obrátit i přímo.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může účastník kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cznebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti. Odvoláním svého souhlasu, účastník ztrácí nárok na Výhru v soutěži.

 VII.  DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novým Soutěžním nákupem (tj. při dalším nákupu min. 3 soutěžních výrobků na nové soutěžní účtence) a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti. Tedy, Soutěžní nákup je vždy dokumentován jedinou účtenkou a zároveň jedna účtenka může dokumentovat pouze jeden Soutěžní nákup – tzn., i pokud je na jedné soutěžní účtence zaznamenán nákup více než 3 soutěžních výrobků (kupř. šesti), opravňuje daná soutěžní účtenka Soutěžícího pouze k jedné Soutěžní registraci, resp. lze ji užít v Soutěži pouze jedenkrát.

Mobilní telefonní číslo, ze kterého Spotřebitel  zaslal soutěžní SMS je ze strany Pořadatele považováno za mobilní telefonní číslo Spotřebitele. Do Soutěže se může každý jednotlivý Spotřebitel  zapojit pouze s jedním konkrétním telefonním číslem – pokud Pořadatel nebo Technický správce zjistí opak, bude takový Spotřebitel ze Soutěže bez náhrady vyloučen.

Spotřebitelé  se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Spotřebitelům, kteří se účastní Soutěže,  jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Každý Soutěžící může získat maximálně 1ks Výhry za celou dobu konání Soutěže. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více Soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do SMS s kontaktními údaji stejnou adresu, považují se takoví Soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může Výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do Soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, kterému vznikl nárok na Výhru v Soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován).

Pořadatel  si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher a to zejména v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté Výhry propadají Pořadateli.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Pořadatele, Technického správce, partnera a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se Výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému) uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká, Výhra  se nepředá. Soutěže se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou a trvalým pobytem v České republice. Při nákupu na účet jiné fyzické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem.

Technický správce ani Pořadatel neodpovídá za nedoručení SMS do SMS centra, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro Soutěžící. Do Soutěže budou přijímány pouze SMS zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN) prostřednictvím sítí mobilních operátorů. SMS zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiná aplikační rozhraní nebudou přijímány.  SMS nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly Soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž  zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.nestle.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.

Pořadatel nebo Technický správce, s jeho souhlasem, je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící  porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po dobu trvání Soutěže a do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu  vzniknout v případě, že Pořadatel anebo Technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

Úplné znění pravidel je k dispozici na www.dolce-gusto.cz a www.nestle.cz . Dotazy k Soutěži je možné směřovat na infolinku  800 135 135 v pracovních dnech 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00, na email info@nestle.cz nebo na Facebook Nestlé https://www.facebook.com/nestle.czsk/ nebo Facebook Nescafé Dolce Gusto https://www.facebook.com/dolcegustoczsk.

V Praze dne 20. 08. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loterie

Pořadatel a organizátor soutěže:

Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481.

Název soutěže:

Vyhrajte kávu NESCAFÉ Dolce Gusto na celý rok

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska prostřednictvím webové stránky www.dolce-gusto.cz/lottery (na Slovensku www.dolce-gusto.sk/lottery), která je také základním nástrojem komunikace pořadatele a organizátora s účastníky.

Trvání soutěže:

Soutěž je rozdělena do jednotlivých měsíčních kol, která trvají do posledního kalendářního dne do 23:59.

Jednotlivá kola soutěže:

 • Leden – 22. 1. – 31. 1. 2018
 • Únor – 1. 2. – 28. 2. 2018
 • Březen – 1. 3. – 31. 3. 2018
 • Duben – 1. 4. – 30. 4. 2018
 • Květen – 1. 5. – 31. 5. 2018
 • Červen – 1. 6. – 30. 6. 2018
 • Červenec – 1. 7. – 31. 7. 2018
 • Srpen – 1. 8. – 31. 8. 2018
 • Září – 1. 9. – 30. 9. 2018
 • Říjen – 1. 10. – 31. 10. 2018
 • Listopad – 1. 11. – 30. 11. 2018
 • Prosinec – 1. 12. – 31. 12. 2018

Systém webové stránky bude kódy vyhodnocovat do 23:59 SEČ. Určující čas je čas serveru, na kterém je provozován web, ne čas počítače nebo jiných zařízení zákazníka. Soutěžící bere na vědomí, že se tyto časy mohou lišit.

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní náležitosti vstupu do soutěže.

Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoba, která je registrovaná na www.dolce-gusto.cz.

Určujícími podmínkami je vložení 1 unikátního kódu z balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE  GUSTO® (dále jen kód).

Soutěžící je povinen předložit doklad o nákupu vztahující se k nákupu balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE  GUSTO®, ze kterých získal kódy vložené do soutěže během všech soutěžních vstupů, pokud o to bude požádán.

 

 Pravidla soutěže:

Soutěž probíhá na webových stránkách  https://dolce-gusto.cz/lottery

Úkolem soutěžících je pomocí vstupního formuláře na webu https://dolce-gusto.cz/lottery vložit 1 kód z balení kapslí NESCAFÉ® Dolce Gusto® zakoupených na území České republiky.

Soutěžící bere na vědomí, že potvrzením tohoto formuláře souhlasí se všemi podmínkami soutěže. Počet vkladů u jednoho soutěžícího během soutěže není omezen. Soutěžící však vždy musí konat s novým kódem a s řádně uschovanými doklady o provedených nákupech, které se vztahují na nákup balení NESCAFÉ® Dolce Gusto®, se kterými vstoupil do soutěže.

Soutěžní kód v balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®:

Soutěžní kód umožňující účast v soutěži se nacházejí na vnitřní straně obalu kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® (vnitřní strana krabice bez potisku). Soutěžní kód je 12 znaků (číslic nebo písmen) a je zadán ve tvaru 123A456B789C.

Všechny kódy ze všech distribuovaných balení mají stejnou platnost a neliší se vlivem na pravděpodobnost výhry.

 

Výhry a určení výherců:

Výhrou každého kola soutěže je 72 standardních balení kapslí Nescafé Dolce Gusto (standartní balení po 16 kapslích). 
Výhra bude výherci předána formou 2 kuponů. Každý kupon je možné využít na nákup 36 standardních balení po 16 kapslích v e-shopu www.dolce-gusto.cz s dopravou zdarma. Tedy výhra musí být vyzvednuta ve dvou nákupech po 36 standartních balení.

Výhercem soutěžního kola se stane soutěžící, který bude vylosován ze všech soutěžících, kteří v daném soutěžním kole splnili podmínky a úspěšně se kola zúčastnili.

Výherce musí celou výhru vyzvednout nejpozději do 1. 2. 2019. V případě, že si výhru v tomto termínu nepřevezme, propadá pořadateli.

Výherce ceny je povinen předložit účtenku/ky (nebo její elektronickou kopii) vztahující se k nákupu balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, ze kterých získal kódy vložené do soutěže (platí i pro kódy ze soutěžní kol, kdy soutěžící nevyhrál). Pokud soutěžící nebude schopen doložit nákup všech balení kapslí, ze kterých kódy získal, výhra propadá pořadateli soutěže. 

Za jedno kolo probíhá losování 2 výherců.

Reklamace výhry probíhají dle standardních obchodních podmínek www.dolce-gusto.cz.

Vyhlášení vítězů, předání hlavní výhry:

Vyhlášení vítězů jednotlivého soutěžního kola probíhá do 10. dne následujícím po uzavření předešlého soutěžního kola. Výherce hlavní ceny obdrží e-mailovou zprávu oznamující jeho výhru. Ostatní účastníci soutěžního kola nebudou vyrozuměni o výsledku.

Výherci budou zveřejnění formou  prvního písmeno ze jména a příjmení v celém znění (například. J. Novák).

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jako jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je organizátor. Veškeré údaje pro potřebu soutěže budou uschovány do 1. 2. 2019. Ve všech případech, kdy se soutěžící stane výhercem, jsou jeho údaje uschovány po dobu 2 let.

Soutěžící dále souhlasí s použitím jeho osobních údajů též pro nabízení produktů a služeb správce, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to do odvolání souhlasu (uživatel může vždy zažádat o jejich smazání).

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12, § 20 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu.

Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Dotazy směřujte na e-mailovou adresu info@nestle.cz nebo na Facebook stránce NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® CZ / SK.

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na www.dolce-gusto.cz  a www.nestle.cz.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Pořadatel neručí za úspěšné doručení výhry třetí stranou.

Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese info@nestle.cz v průběhu soutěže nebo nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení daného soutěžního kola. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož počínání narušuje férovost soutěže nebo jakkoliv znevýhodňuje ostatní soutěžící.

Pořadatel soutěže neodpovídají za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, zpracovatele soutěže, a rovněž osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry výherci z důvodu změny doručovací adresy výherce, jakož ani v případě, když nebude výherce na doručovací adrese zastižen.

Vstupem do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky.

Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné.

Organizátor zajistí umístění pravidel na internetových stránkách www.dolce-gusto.cz a www.nestle.cz, kde budou dostupná online během soutěže a do 30 dnů od ukončení soutěže.

 

ahold soutez

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE AHOLD - KLENOTY AURUM

 

 

 1. I.                    POŘADATEL A TECHNICKÝ SPRÁVCE

 

Nestlé Česko s.r.o. se sídlem v Praze 4, Mezi Vodami 31, IČ 45799504 (dále jako pořadatel) pořádá na území České republiky spotřebitelskou soutěž „NESCAFÉ DOLCE GUSTO – Vyhraj POUKAZ NA KLENOTY AURUM V HODNOTĚ 10 000 KČ“ (dále jen soutěž) v termínu od 30. 5. 2018 do 28. 6. 2018.  Technický správce: MATERNA Communications a.s., Vinohradská 2396/184, Praha 3.

 

 

 1. II.                  SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a plně svéprávný. Vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a s uchováním osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže. Osobní údaje budou uchovávána pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.

 

Pokud soutěžící nesouhlasí s uchováním osobních účelů po skončení soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži. Podrobnější informace viz čl. VIII. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

 

 1. III.                ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

Soutěž probíhá ve všech prodejnách ALBERT (obchodní řetězec provozovaný společností AHOLD Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 4, Radlická 520/117, Jinonice, 158 00, Česká republika, IČ: 44012373 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19737) výhradně na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to v souladu s níže uvedenými pravidly, jakož i interními pokyny pořadatele týkajících se spotřebitelských soutěží. Více informací na www.nestle.cz.

 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba - zákazník (dále jen jako „Zákazník “ nebo „Soutěžící“) s trvalým pobytem a doručovací adresou v České republice starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání.

 

Spotřebitel se do soutěže zapojí tak, že v době konání a místě konání soutěže jednorázově (na jednu účtenku) zakoupí alespoň 3 balení kapslí Nescafé Dolce Gusto (dále jen jako „soutěžní výrobky“) a uschová si doklad o tomto soutěžním nákupu (dále jen jako „soutěžní nákup“). Spotřebitel je povinen si uschovat všechny doklady o provedení soutěžního nákupu, se kterými se zúčastnil soutěže, a to po celou dobu trvání soutěže. Předložení účtenek bude organizátorem vyžádáno po ukončení soutěže v případě výhry.

 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály účtenek o zaplacení z elektronické pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu. V případě, že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy výrobků, je nutné k prokázání soutěžního nákupu doložit společně s touto účtenkou také prodavačem ručně vyplněný originální doklad s vypsáním názvu všech zakoupených soutěžních výrobků a razítkem dané prodejny, totéž platí přiměřeně pro ostatní chybějící údaje na soutěžní účtence, které jsou vyžadovány těmito soutěžními pravidly.

 

Soutěžícím se stává Zákazník, který si v době konání soutěže jednorázově zakoupí v některé prodejně ALBERT minimálně 3 jakákoliv balení kapslí NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®, uschová si doklad o tomto nákupu a následně odešle v termínu soutěže  SMS na telefonní číslo +420 234 469 010.

SMS musí být ve tvaru:

KLENOTYmezeraDATUMmezeraCASmezeraSLOGAN

 

-          DATUM = datum nákupu ve tvaru DDMM

-          ČAS = čas nákupu ve tvaru HHMM

-          SLOGAN = napište nám co nejoriginálnější slogan, ve kterém použijete některé ze slov KÁVA, ŠÁLEK, HONDURAS, COLOMBIA, PERU, BIO, ARABIKA, KLENOT nebo ŠPERK

 

 

ZPRÁVA MŮŽE MÍT MAXIMÁLNĚ 160 ZNAKŮ A NESMÍ OBSAHOVAT DIAKRITIKU.  Z každého telefonního čísla je možné zaslat maximálně 5 SMS za den. Každá nová SMS musí mít novou účtenku s novým soutěžním nákupem. Cena SMS odpovídá ceně dle tarifu Soutěžícího (nikoliv ceně SMS v rámci doplňkových služeb).

 

 

Příklad účtenky:

příklad účtenky

Příklad soutěžní SMS: KLENOTY 0506 1532 Honduras a Peru, Dolce kava chutna veru.

Datum odeslání SMS musí být shodné anebo následovat za datem soutěžního nákupu, čas odeslání SMS musí následovat až po času soutěžního nákupu. Pořadatel resp. organizátor si podmiňuje předání výhry předložením všech dokladů nákupu s údaji odpovídajícími údajům uvedeným v soutěžních SMS. Spotřebitel, resp. soutěžící je povinen uschovat si všechny doklady o nákupech po celou dobu trvání soutěže, předložení dokladů může být Pořadatelem nebo Organizátorem vyžádáno i po ukončení soutěže.

 

Každý Soutěžící po odeslání soutěžní SMS zprávy obdrží potvrzující SMS, v níž bude informován o tom, že byl zařazen do soutěže, případně, že byla SMS zpráva zaslána v nesprávném tvaru. Spotřebitel je tedy zařazen do soutěže okamžikem doručení potvrzující SMS od Technického správce soutěže (avšak zpětně k datu a času, ve kterém byla jeho soutěžní SMS doručena Technickému správci), (dále jen „Soutěžní registrace“).

 

 

 1. IV.                VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ

 

 1. a.       VÝHRY

Výhra v soutěži je poukaz v hodnotě 10 000 Kč (vč. DPH) na nákup v obchodě Klenoty Aurum. Do soutěže je vloženo celkem 30 ks výher (poukazů). Výhra poukaz je rozdělena do 20 poukazů každý v hodnotě 500 Kč (vč. DPH)

Platnost poukazu je do března 2019.  Poukaz je možné uplatnit na libovolné prodejně Klenoty Aurum a na e-shopu www.klenotyaurum.cz/. Poukaz (500Kč) je nutné vyčerpat v plné výši. Na poukaz se nevrací ani není možné směnit ho za peníze. Nevyčerpaná hodnota poukazu nebo nevyčerpané poukazy po termínu platnosti propadají.

 

Během celé soutěže může jeden konkrétní soutěžící vyhrát pouze 1x (jeden poukaz v hodnotě 10 000 Kč).  (dále jen „Výhra“ nebo „Výhra v soutěži“)

 

 

 1. b.      URČENÍ VÝHERCŮ

Výherci v soutěži budou vybrání odbornou porotou do 2 týdnů od skončení soutěže.

Nárok na výhru – POUKAZ NA KLENOTY AURUM V HODNOTĚ 10 000,- Kč  - získá každý den soutěže 1 nejlepší slogan/básnička. Hodnotit se bude originalita a kreativita. Každý den bude přidělena max. 1 výhra. Každý oprávněný výherce získá vždy 1 ks výhry.  Výherci v soutěži se tak stane maximálně 30 soutěžících s nejlepším a nejoriginálnějším sloganem, kteří zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly.

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré výhry vložené do soutěže, pak nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

Soutěžící je o výhře v soutěži vyrozuměn formou SMS zprávy s požadavkem o zaslání osobních údajů (jméno, příjmení, úplná adresa – odpovídající, z důvodu doručení výhry, adrese v OP) na telefonní číslo +420 234 496 010 formou SMS ve tvaru: KLENOTYV Jmeno,Prijmeni,Ulice,cislo,Mesto,PSC. Komunikace se soutěžícím probíhá formou SMS na číslo, ze kterého zaslal soutěžní SMS. Tuto SMS obdrží nejpozději do 5ti pracovních dnů od ukončení daného soutěžního kola. SMS s kontaktními údaji musí soutěžící poslat nejpozději do 24 hodin od obdržení výzvy (formou SMS od technického správce) k zaslání kontaktních údajů. V případě včasného nezaslání kontaktních údajů ztrácí soutěžící nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Soutěžící je po zaslání svých kontaktních údajů vyzván formou SMS k zaslání kopií všech dokladů o soutěžních nákupech, kterými se účastnil soutěže, na adresu: Nestlé – Albert „Klenoty Aurum“, Mezi Vodami 31, Praha 4, 143 20. Součástí zásilky musí být i kompletní kontaktní údaje výherce včetně čísla mobilního telefonu, se kterým nárok na výhru vznikl. Zásilku výherce musí odeslat nejpozději do termínu komunikovaného v odpovědní SMS (rozhodné je datum na poštovním razítku). V případě nezaslání, popř. nezaslání všech výše zmiňovaných dokladů a údajů v požadované lhůtě (či v případě, že tyto doklady nebudou odpovídat skutečnostem uvedeným v rámci soutěžních registrací) ztrácí soutěžící nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. V případě pochybností o pravosti účtenek je výherce povinen předložit pod sankcí vyloučení ze soutěže v komunikovaném termínu originály veškerých soutěžních účtenek.

 

Výhry v podobě poukazu budou výhercům zaslány do 8 týdnů od ukončení soutěže na uvedenou poštovní adresu. Náklady na dopravu výhry k výherci hradí pořadatel soutěže.

 

 1. V.                  PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu soutěžící vědomě potvrzuje vše podle čl. V. dává svůj výslovný souhlas Pořadateli, Organizátorovi a Technickému správci:

 

 • se záznamem textového obsahu SMS, telefonního čísla odesílatele, data a času přijetí u došlých SMS;
 • se zasíláním informačních SMS týkajících se této soutěže;
 • s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině;
 • s bezplatným pořízením obrazových, zvukových a obrazově zvukových záznamů (audiovizuální záznamy) soutěžícího, tj. záznamů zachycujících osobu soutěžícího včetně všech jeho dalších projevů osobní povahy, a dále s bezplatným užitím takových záznamů všemi způsoby, zejm. uveřejněním takového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na Internetu a v propagačních materiálech organizátora, pořadatele a technického správce, a to neomezeně (územně, časově, množstevně);
 • se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.

 

 

Odesláním SMS z mobilního telefonu soutěžící (dále též jako „účastník“) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím Organizátora a Technického správce, jakožto zpracovatele.

 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12, § 20 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo

 

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

 

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel, povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

 

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 

 

 

 1. VI.                DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novým soutěžním nákupem (tj. při dalším nákupu 1x soutěžního výrobku na nové soutěžní účtence) a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti. Tedy, soutěžní nákup je vždy dokumentován jedinou účtenkou a zároveň jedna účtenka může dokumentovat pouze jeden soutěžní nákup – tzn., i pokud je na jedné soutěžní účtence zaznamenán nákup více než jednoho soutěžních výrobků (kupř. dvou, tří atd.), opravňuje daná soutěžní účtenka soutěžícího pouze k jedné soutěžní registraci, resp. lze ji užít v soutěži pouze jedenkrát.

 

Mobilní telefonní číslo, ze kterého zákazník zaslal soutěžní SMS je ze strany pořadatele považováno za mobilní telefonní číslo zákazníka. Do soutěže se může každý jednotlivý zákazník zapojit pouze s jedním konkrétním telefonním číslem – pokud pořadatel, organizátor nebo technický správce zjistí opak, bude takový účastník ze soutěže bez náhrady vyloučen.

 

Účastníci se akce účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Organizátor ani pořadatel tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora ani pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

 

Každý soutěžící může získat maximálně 1ks výhry za celou dobu konání soutěže. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do SMS s kontaktními údaji stejnou adresu, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému vznikl nárok na výhru v soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován).

 

Organizátor, se souhlasem pořadatele soutěže, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher a to zejména v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

 

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

 

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) organizátora, pořadatele, technického správce, partnera a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému) uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá. Soutěže se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou a trvalým pobytem v České republice. Při nákupu na účet jiné fyzické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem.

 

Organizátor, technický správce ani pořadatel neodpovídá za nedoručení SMS do SMS centra, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Do soutěže budou přijímány pouze SMS zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN) prostřednictvím sítí mobilních operátorů. SMS zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiná aplikační rozhraní nebudou přijímány.  SMS nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly soutěže, budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.

 

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.nestle.cz, kde jsou také k dispozici platná a úplná pravidla.

 

Pořadatel, popř. organizátor nebo technický správce, s jeho souhlasem, je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel, popř. organizátor se souhlasem pořadatele, má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po dobu trvání soutěže a do 20 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

 

Účastník soutěže bude vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že pořadatel, technický správce či organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

V případě, že pořadatel, technický správce či organizátor zjistí prokazatelné jednání účastníka, porušující tato pravidla, souhlasí účastník nad rámec výše uvedeného základního souhlasu s tím, že pořadatel bude oprávněn uložit ve své databázi samotné telefonní číslo, užité k porušení pravidel, a to na dobu průběhu této soutěže, a bude oprávněn neumožnit užití tohoto telefonního čísla pro další účast na této a dalších spotřebitelských akcích téhož objednatele.

 

Úplné znění pravidel je k dispozici na www.nestle.cz a v místech prodeje. Dotazy k soutěži je možné směřovat na infolinku  800 135 135 v pracovních dnech 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00, na email info@nestle.cz nebo na Facebook Nestlé https://www.facebook.com/nestle.czsk/.  

 

 

 

 

 

V Praze dne 6. 4. 2018