You have reached the website

ZÁRUKA PŘÍSTROJŮ

ZÁRUKA PRO PŘÍSTROJE KRUPS NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®

KRUPS poskytuje záruku na kávovary po dobu 24 měsíců ode dne nákupu v případě mechanického a elektronického poškození. Nezapomeňte si uschovat doklad o nákupu.

V průběhu záruční lhůty KRUPS zabezpečí bezplatnou opravu nebo výměnu součástek, pokud přístroj spolu s dokladem o nákupu odevzdáte autorizovanému servisu KRUPS. Vždy použijte originální balení nebo úložnou krabici, abyste zabránili dalšímu poškození, a ujistěte se, že jste obdrželi doklad o zaslání.

Záruka je nepřenosná.

Záruka se nevztahuje na níže uvedené výjimky:

  • Poškození způsobené nesprávným používáním a zacházením, anebo používáním, které není v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce.
  • Nebyla dodržená řádná údržba výrobku (potřebné odvápňování/čištění) podle návodu.
  • Do zažízení byly vloženy skleněné nebo porcelánové výrobky.
  • Poškození způsobené používáním výrobku při jiném elektrickém napětí než je vyznačené na výrobku.
  • Výrobek byl používaný jiným způsobem než k běžným domácím účelům.
  • Poškození výrobku způsobené přetížením, chybným zacházením, zanedbáním nebo nehodou.
  • Prodejcem výrobku byly provedeny změny, anebo výrobek nebyl opravován v autorizovaném servisu.
  • Poškození doplňků, jako jsou těsnění filtry apod., jejichž běžná životnost je omezená. Na tyto výrobky se nevztahuje záruka a je potřeba je pravidelně měnit.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte zde nebo volejte náš Zákaznický servis 800 135 135